Wellnesst gunt iedereen een gezonde stralende huid en een ontspannen gevoel.

Cookies

I. Voorwerp

Deze Cookie Policy gaat uit van Klikzo, de rechtspersoon verantwoordelijk voor de volgende website: « www.wellnesst.be »

Klikzo (hierna « wij », « onze » of « ons » genoemd) stelt alles in werking om u een optimale (gebruiks)ervaring te bieden en wenst in dit kader uw vertrouwen te winnen door de nodige inlichtingen te verschaffen met betrekking tot het beleid aangaande het gebruik en de opslag van cookies.

II. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand, opgeslaan op de harde schijf van uw computer of mobiele telefoon en uitgegeven door de server van de website die u bezoekt.

Een cookie bevat een unieke code die aan de uitgever ervan de mogelijkheid geeft het betrokken toestel (computer of mobiele telefoon) te herkennen telkens de website wordt bezocht.

Een cookie identificeert de browser van uw toestel, maar nooit u persoonlijk. Bovendien kan een server enkel de cookies raadplegen die deze zelf heeft geplaatst, zonder zich toegang te kunnen verschaffen tot enige andere informatie op de harde schijf van het toestel.

Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt, « oorspronkelijke cookies » genaamd, of door partners waarmee de website samenwerkt « cookies van derden » genaamd.

III. Geldigheidsduur van een cookie

Bepaalde cookies verlopen wanneer u uw browser sluit, « sessiecookies » genaamd. Andere blijven langer opgeslaan op het toestel, sommigen zelfs tot wanneer u ze handmatig verwijderd, « permanente cookies » genaamd.

In het algemeen kan worden gesteld dat cookies een geldigheidsduur hebben die beperkt is in de tijd. De meest voorkomende geldigheidsduur is 30 dagen en de maximumduur is 13 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de cookie op het toestel werd opgeslaan.

IV. Algemene doeleinden van cookies

De eerste doelstelling is een efficiënte en snelle internetervaring te waarborgen (bv. d.m.v. cookies die de taalkeuze bewaren, inloggegevens bewaren, enz.). Cookies onthouden uw voorkeuren en zorgen er zo voor dat de toegang tot de website wordt vereenvoudigd.

Ze stellen ons bovendien in staat te begrijpen hoe u de website gebruikt.

Bovendien maken ze het mogelijk de inhoud en reclameboodschappen op maat aan te bieden. De website wordt dus aangepast aan uw noden en voorkeuren.

V. Cookiebeheer

Om bepaalde cookies op uw toestel op te slaan, moet voorafgaandelijk toestemming worden verkregen. Deze wordt verkregen d.m.v. de balk op de homepage van de website.

Bovendien maken de meeste browsers gebruik van cookies. U kunt deze verwijderen of het gebruik ervan weigeren, dit op ieder ogenblik en kosteloos door de browserinstellingen te wijzigen. Raadpleeg hiervoor volgende links :

Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL&viewlocale=fr_FR

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/fr-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Door het gebruik van cookies te weigeren, hebt u nog steeds toegang tot onze website, maar kunnen bepaalde functionaliteiten worden beperkt of onmogelijk worden gemaakt.

VI. Soorten cookies

a. Technische cookies

Deze cookies slaan enkel uw IP-adres op en maken het volgende mogelijk:
De pagina’s van de website bezoeken en de functionaliteiten gebruiken
Formulieren invullen
Uw identiteit nagaan bij het invullen van uw gegevens
De toegang tot de website beveiligen

Deze cookies vereisen uw toestemming niet, gezien ze u toegang tot de website verschaffen.

b. Functionele cookies

Deze cookies laten toe om specifieke functies van de website te activeren teneinde de gebruiksvriendelijkheid en de ervaring van de gebruiker te verbeteren, vooral gezien de cookies de voorkeuren van de gebruiker onthoudt (bijvoorbeeld de taal).

Deze cookies maken het volgende mogelijk:
Diensten op maat aanbieden (taal, voorkeuren, …)
Keuzes van voorgaande bezoeken opslaan
Informatie verzamelen uit online formulieren
Statistieken opstellen
Het gebruik van de website analyseren

Net zoals de technische cookies, worden deze gebruikt om uw ervaring te verbeteren en vereist het gebruik ervan geen toestemming.

c. Publicitaire cookies

Deze cookies gaan uw internetgewoontes na en laten toe de marketingcontent van onze website aan te passen aan uw interesses.

Op basis hiervan kunnen we de effectiviteit van publicitaire campagnes nagaan, door met name te kijken naar de stappen die u zet na op een advertentie te hebben geklikt. Op basis van localisatiegegevens kunnen we bovendien aanbiedingen doen op basis van u locatie.

Deze cookies laten bovendien toe u doelgerichte reclame toe te sturen door deze te koppelen met de website die u hebt bezocht.

De informatie die we verzamelen en delen, laten slechts toe uw toestel te identificeren.

Om deze cookies te kunnen gebruiken is uw toestemming nodig. Deze wordt gevraagd bij het eerste bezoek op onze website.

d. Analytische cookies

Deze cookies worden aangewend om na te gaan op welke manier u onze website gebruikt. Op deze manier kunnen we het aantal bezoekers pagina per pagina nagaan en deze indien nodig verbeteren.

Deze laten ons bovendien toe de ergonomie van de website te verbeteren en uw ervaring te optimaliseren.

De verzamelde gegevens zijn volledig anoniem. Deze cookies vereisen dus geen toestemming.

e. Cookies van sociale media

Deze cookies verzamelen de informatie die u deelt via of met sociale media. Wanneer u dingen deelt, wordt een cookie van een derde partij opgeslaan op uw toestel en indien u op het sociale medium ingelogd bent, wordt deze aan uw profiel toegevoegd.

Het is aan te raden voor elk sociaal netwerk de reikwijdte hiervan na te gaan.

Voor deze cookies is ook uw toestemming nodig.

Facebook https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/ Twitter https://help.twitter.com/fr/safety-and-security/twitter-do-not-track Google https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr Instagram https://help.instagram.com/1896641480634370

f. Cookies afkomstig van derden

Deze cookies zijn door derde partijen op onze website geplaatst en vervolgens op uw toestel opgeslaan. Wij hebben hier geen controle over. Voor meer informatie moet u dus op de websites terecht van de instanties waarvan de cookies uitgaan.

VII. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Cookies die persoonsgegevens verwerken zijn onderworpen aan de regelgeving ter zake. U hebt in dit verband dus bepaalde rechten (recht op inzage, verbetering, intrekking van de toestemming, enz.).

VIII. Contact

: info@klikzo.be
: Brusselsesteenweg 155, 2800 Mechelen

IX. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor deze cookie policy te allen tijde te kunnen wijzigen. De wijzigingen kunt u op onze website raadplegen.

X. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze cookie policy wordt beheerst door het Belgisch recht.
Elk geschil omtrent deze policy wordt beheerst door de Belgische rechtbanken.
Onderhavige versie van de cookie policy is in werking en werd voor het laatst aangepast op 01/04/2021.

Strikt noodzakelijke cookies
CookieProviderGebruikte cookiesFunctie en doelLevensduur
CONSENTyoutube.com3rd PartyGebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookie-banner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor GDPR-naleving van de website.365 days
test_cookiedoubleclick.net1st PartyGebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.1 day
ipp_keywellnesst.be1st PartyWordt gebruikt om bezoekersgegevens te coderen en bewaren – Dit is noodzakelijk voor de beveiliging van de gebruikersgegevens.sessie
CookieConsentwellnesst.be1st PartySlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein1 year
Vrijblijvende cookies
CookieProviderGebruikte cookiesFunctie en doelLevensduur
yt-player-bandwidthyoutube.com3rd PartyGebruikt om de optimale videokwaliteit te bepalen op basis van het apparaat van de bezoeker en netwerkinstellingen.999days
yt-player-bandaid-hostyoutube.com3rd PartyGebruikt om de optimale videokwaliteit te bepalen op basis van het apparaat van de bezoeker en netwerkinstellingen.999 days
Statische cookies
CookieProviderGebruikte cookiesFunctie en doelLevensduur
visitedwellnesst.be1st PartyUniek gebruikers-ID dat de gebruiker bij terugkerende bezoeken herkentsession
ipp_uidwellnesst.be1st PartyRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.3373 days
ipp_uid1wellnesst.be1st PartyRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.3373 days
ipp_uid2wellnesst.be1st PartyRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.3373 days
tildauidwellnesst.be1st PartyRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.session
tildasidwellnesst.be1st PartyRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 day
_gawellnesst.be1st PartyRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 day
_gidwellnesst.be1st PartyRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 day
_gatGoogle.com3rd PartyGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen1 day
previousUrlwellnesst.be1st PartyStelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen.1 day
yt-player-headers-readableyoutube.com3rd PartyRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 day
Marketing cookies
CookieProviderGebruikte cookiesFunctie en doelLevensduur
IDEdoubleclick.net3rd PartyGebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.1 year
__ddg1tildacdn.com3rd PartyGebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.1 year
yt.innertuberequestsyoutube.com3rd PartyRegistreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.999 days
yt.innertube::nextIdyoutube.com3rd PartyRegistreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.999 days
YSCyoutube.com3rd PartyRegistreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.999 days
VISITOR_INFO1_LIVEyoutube.com3rd PartyProbeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.179days
rerfwellnesst.be1st PartyRegistreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.29days
ipp_uid_tstwellnesst.be1st PartyRegistreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van wellnesst.be de gebruiker heeft gezien.session